Phân loại sôcôla (II): Sôcôla sữa

Sôcôla sữa là loại phổ biến nhất trong các loại sôcôla vì sôcôla sữa nhìn chung phù hợp với khẩu vị của phần đông người tieu dùng, hơn nữa yêu cầu về nguyên liệu cũng không phức tạp như sôcôla đắng.