KHÁM PHÁ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHO KHÔ HỮU CƠ GOBBLE

Chúng ta khi nghe tới nho khô hữu cơ đều cảm thấy được chất lượng và hương vị của nó. Tuy nhiên, khi ta nhìn thấy được quá trình, dây chuyền sản xuất của nó thì càng thêm tin tưởng vô cùng. Đặc biệt, hãng Murray River Organics (Úc) đã sản xuất ra nho khô hữu cơ theo đúng chuẩn phương pháp organic sẽ giúp bạn tự thấy được chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm nho khô hữu cơ Muscat hiệu Gobble.

NHO HỮU CƠ ÚC – GIÁ VIỆT NAM

Đồ thực phẩm nhập khẩu tốt đôi khi cũng ‘nhập khẩu’ luôn cả giá. Thế nhưng, giờ đây, bạn có thể vô tư mua sắm không cần lo giá nếu muốn thưởng thức nho khô hữu cơ hiệu Gobble từ Úc.