Yếu tố ảnh hưởng hàm lượng caffeine trong cà phê

Hàm lượng caffeine trong cà phê được quyết định bởi nhiều yếu tố như loại hạt (Arabica hoặc Robusta), nơi gieo trồng, các cách rang xay, quy trình xử lý caffeine… thậm chí đến cả tên thương hiệu của nhà sản xuất đều có ảnh hưởng đến hàm lượng cafein có trong tách cà phê của bạn.