Rule of the roast

Cùng Davidoff Café tìm hiểu về sự khác nhau về hương vị và chất lượng ly cà phê với 3 kỹ thuật rang khác nhau: rang sơ (#lightroast), rang vừa (#mediumroast) và rang kỹ (#darkroast).